DISTANCES LĪGUMA LAUŠANA:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no līguma un atdot pārdevējam atpakaļ uz distances līguma pamata iegūto preci.

Patērētājs ir atbildīgs par preces veselumu un kvalitāti tiesību uz preces atdošanu atpakaļ laikā. Mēs iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, izmantojot tiesības atdot atpakaļ uz distances līguma pamata iegādāto preci saskaņā ar PTAL 12. panta 6. punktu, transportēšanas laikā novērstu tās sabojāšanu.

Saskaņā ar PTAL (12. panta 6. punkts) laivunams.lv patur tiesības atteikt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai var ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir bojāta, nav atdota atpakaļ oriģinālajā iepakojumā vai preces iepakojums ir būtiski bojāts, ja uz preces ir bojātas plombas, ir redzamas nevērīgas apiešanās pēdas, piemēram: laiva ir izmantota ūdenī, motors ir iedarbināts un ekspluatēts un tamlīdzīgi defekti, t.i., prece ir zaudējusi savu sākotnējo stāvokli.

Lai atdotu preci atpakaļ, Jums ir jāsniedz pirkumu apliecinošs dokuments (čeks vai rēķins). Ja Patērētājs vēlas atdodot atpakaļ preci, kas neatbilst distances līguma nosacījumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”, Patērētājam ir jāaizpilda un jāiesniedz pieprasījuma iesnieguma veidlapa un atpakaļ atdodamā prece, kas ir pilnā komplektācijā.

Saskaņā ar PTAL 12. panta 5. punktu informējam, ka par preces piegādi atpakaļ tiek noslēgts atsevišķs līgums ar piegādes dienestu un ka tiesību uz atteikšanos no preces izmantošanas gadījumā, ja prece atbilst līguma nosacījumiem, nauda par preces piegādes pakalpojumu netiks atmaksāta.

Ja preces saņemšana un maksājums par to (līguma noslēgšana) notiek veikala laivunams.lv birojā (Tilta ielā 28, Rīgā), līgums nav uzskatāms par distances līgumu un tam nav iemesla piemērot PTAL un Ministru kabineta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" paredzētās tiesības atteikties no preces, jo pircējam esot veikala birojā ir visas iespējas iepazīties ar preci, novērtēt tās piemērotību un atbilstību savām vajadzībām, un, ja prece tām neatbilst, Pircējs var to neiegādāties. Atgādinām, ka PTAL nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad preces iegādājas juridiskas personas.

  • Bezmaksas piegāde pakomātos virs 50 €
  • Droša iepirkšanās

Prece ir pievienota preču grozā

Preču salīdzināšanai nepieciešams atzīmēt 2 līdz 5 preces.